Chronostasis

Tid förlorad mellan snabba ögonrörelser fylls i vid nästa fokus
och sekundvisaren svävar för länge
 
Tid förlorad mellan barndomsminnen fylls i med nya erfarenheter
och barndomen blir en konfabulation
 
Tid förlorad mellan förhastade beslut fylls i med rättfärdiganden
och verkligheten manipuleras därefter
 
Tid förlorad mellan plötsliga händelser fylls av de händelserna
och vi överskattar förutsägbarheten
 
Tid förloras vår uppmärksamhet men vi förlorar aldrig tiden
Allt bevaras, om än i annan form.
 
 

RSS 2.0