Onomatopoesi

Klick, klick, klick.

Klickande käke.

Rasslande nycklar av ben.

Lås, öppna, lås, öppna, lås.

Klick.

Tystnad, mörker.

Blink, blink. Klick, klick.

Klickande ögonlock.

Dunk, dunk.

Pumpande hjärtats puls.

Sch, sch. Surr, surr.

Vind i mina inneröron.

Elektricitet i min hjärna.

Kluck, kluck, kluck.

Jag sväljer hav.

Klick, klick, klick,

klickar min käke. 


Vertigo

Vertigo /ˈvɜrtɨɡoʊ/, is when a person feels like they are moving when they are not. Often it feels like a spinning or swaying movement, a sensation of whirling and loss of balance. Vertigo is from the Latin word vertō which means "a whirling or spinning movement".
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0